Tagarchief: kaalslag

KUNSTRUIMTE 09 GAAT SLUITEN

Op verzoek van de Kunstraad heeft de Gemeente Groningen besloten Stichting Kunstruimte 09 (K09) met ingang van 1 januari 2013 niet langer financieel te ondersteunen. K09 gaat daarom per 1 februari 2013 de deuren sluiten. Daarmee verdwijnt wederom een podium voor beeldende kunst in Groningen. Een podium waarvan de kwaliteit alom – zowel plaatselijk, landelijk en zelfs internationaal – wordt geprezen.

K09 wist in de relatief korte tijd van haar bestaan landelijk en internationaal bekende kunstenaars als Tomas Rajlich, JCJ Vanderheijden, Bob Bonies en Henk Peeters in Groningen te laten zien. Vaak in combinatie met regionale kunstenaars, waaronder ook jonge en beginnende. Ook ‘upcoming’ kunstenaars als Jan Maarten Voskuil (Haarlem) en Mark van Overeem (Den Haag) realiseerden speciale projecten in de ruimtes van K09.

Kunstruimte 09, Ton Mars

In de afgelopen jaren was ook een stijgende lijn in bezoekersaantallen en overige belangstelling – zowel plaatselijk als landelijk – voor K09 waar te nemen.

Ondanks een brede ondersteuning van vertegenwoordigers en medewerkers van universiteiten, Academie Minerva, docenten van academies elders, musea, buitenlandse contacten, kunstenaars en bezoekers; en ondanks een door betrokkenen opgezette petitie heeft de gemeenteraad toch besloten dat K09 geen onderdeel hoeft uit te maken van de Groningse gemeenschap.

Het verdwijnen van K09 betekent ook dat de moderne beeldende kunst, veelal abstract, in Groningen niet of nauwelijks meer te zien zal zijn. In ieder geval niet in een samenhangend geheel van klassiek-moderne en hedendaagse uitingen, zoals K09 dat programmeert. Een instelling die kunst laat zien, die gaat over licht, illusie, kleur, materiaal waarover Eric Bos in een ‘Visualia’ van 6 oktober in het Dagblad vh Noorden onder meer schrijft: ‘K09 toont waar het in de beeldende kunst om gaat’.

K09 wordt verwijderd vanwege haar kleinschaligheid. Deze kleinschaligheid wordt ook gelijk gesteld aan klein bereik en klein draagvlak. Dat is een vaststelling die nergens anders op is gebaseerd dan op kortzichtigheid en onwetendheid. De Kunstraad Groningen heeft in de afgelopen jaren nooit blijk gegeven van enige interesse voor de activiteiten van- en de publieke belangstelling voor K09. Zij heeft daarom ook geen enkele notie van de impact en betekenis van K09 voor het beeldende kunstklimaat in Groningen, laat staan ver daarbuiten.

De gemeente wenst kwaliteit, authenticiteit en een divers en breed aanbod. Bovendien heeft ze de ambitie een belangrijke cultuurstad in Nederland te zijn. Op het gebied van de beeldende kunst blijken dit loze woorden. K09 biedt kwaliteit, is authentiek en onderscheidend, maar wordt toch geliquideerd in een stad met kunstvakopleidingen en universitaire studies kunsttheorie en kunstgeschiedenis.

De relatie tussen de stad Groningen en de beeldende kunst is al decennia moeizaam. Groningen heeft wat dat betreft ook een reputatie, zij het geen positieve.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek